Czym jest odszkodowanie a czym jest zadośćuczynienie z perspektywy prawnej?

Język prawniczy jest dość skomplikowany dla większości z nas, szczególnie, jeśli mowa o odszkodowaniach. Często w języku potocznym stosujemy pewne zagadnienia wymiennie, jeśli jednak chodzi o prawo, to mają zupełnie inne znaczenia, które przeważnie zmieniają cały kontekst.

Świetnym przykładem jest tu termin odszkodowanie i zadośćuczynienie. Potocznie stosujemy je jako zamienniki, jednak w materii roszczeń powypadkowych, które są ściśle związane z normami prawnymi takie uproszczenie nie jest akceptowalne. Konieczne jest dostrzeganie różnic pomiędzy tymi pojęciami. Każdy z nas prędzej czy później może być sprawcą wypadku lub też poszkodowanym, dlatego warto nauczyć się rozróżniać te terminy i poprawnie stosować je nawet w mowie potocznej. Wtedy unikniemy zbędnych nieporozumień, co wyjdzie tylko na naszą korzyść. Zatem czym jest odszkodowanie a czym jest zadośćuczynienie z perspektywy prawnej?

Wyjaśniamy, czym jest zadośćuczynienie

Wiele osób zastanawia się, czym jest zadośćuczynienie w żargonie prawniczym. Najogólniej rzecz ujmując, jest ono świadczeniem pieniężnym, które wypłaca się, aby złagodzić różnego rodzaju uszczerbki na tle psychicznym, które prawnie określa się również krzywdą. Jego celem jest kompensacja, czyli wyrównanie szkody w postaci skutków doznanej krzywdy. Pojawiają się one najczęściej bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia szkodzącego, uznaje się jednak również, że mogą się one pojawić w przyszłości. W Polsce to pojęcie używane jest w kontekście kilku różnych roszczeń, które zostały wyodrębnione według kryterium zdarzenia wywołującego krzywdę. Przysługuje ono w związku z zaistnieniem cierpień psychicznych, które mogą dotyczyć uszkodzeń ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pozbawieniem wolności oraz skłonieniem za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, utratą osoby najbliższej oraz naruszeniem dóbr osobistych. Jest to możliwie najbardziej przystępna odpowiedź na pytanie, czym jest zadośćuczynienie w języku prawniczym.

Czym jest odszkodowanie w żargonie prawniczym

Warto pamiętać zastanawiając się, czym jest odszkodowanie, że to pojęcie jest szerokie i może być definiowane jako świadczenie pieniężne, które stanowi naprawienie szkody dotykającej sfery zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Jego celem jest więc wyrównanie straty, którą zdarzenie sprawcze wywołało w aspekcie materialnym. Zgodnie z podstawowym podziałem można wyróżnić odszkodowania za szkody majątkowe, a także odszkodowania za szkody na osobie. W tym kontekście kluczowe są dwa rodzaje odszkodowań – za szkodę związaną z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia oraz za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wynikające ze śmierci osoby najbliższej. Jest to podstawowe wyjaśnienie, czym jest odszkodowanie. W razie jakichkolwiek pytań warto jednak skontaktować się z prawnikiem, najlepiej z renomowanej kancelarii Armed Law, której siedziba znajduje się w Krakowie.

Więcej informacji: http://armedlaw.pl/wiedza/