Spółka jawna czy cywilna- jaka okaże się lepsza?

Założenie spółki stanowi doskonałą alternatywę dla zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza, jeśli w firmę chce się zaangażować ktoś jeszcze oprócz nas. Jednakże, spółka spółce nierówna i warto wiedzieć, że istnieje co najmniej kilka rodzajów różnych spółek. Jeśli chcemy coś osiągnąć w biznesie- powinniśmy dobrze orientować się w tej tematyce, ze szczególnym uwzględnieniem późniejszej kwestii odpowiedzialności majątkowej wobec zobowiązań spółki. Jednymi z najczęściej zadawanych pytań są te, które dotyczą spółek jawnych oraz cywilnych. Wobec tego czym się różni spółka jawna od cywilnej, jaka spółka będzie dla nas najkorzystniejsza i w co się zaangażować? Pamiętajmy, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zawsze uzupełnić swoją wiedzę, a w konsekwencji- dokonywać świadomych wyborów.

pani spółka

Spółka jawna i cywilna- co warto o nich wiedzieć?

Niektórzy przedsiębiorcy twierdzą, że główna różnica pomiędzy tymi dwoma spółkami zawiera się w skali prowadzonej działalności. Tak jednak nie jest. Spółka cywilna przede wszystkim powinna być traktowana jako pewne porozumienie czy też kontrakt. Z kolei spółka jawna jest zdecydowanie bardziej kojarzona jako osobowa spółka handlowa.

Jak więc łatwo można wywnioskować, spółka cywilna nie zawsze musi dotyczyć biznesu, natomiast jawna zawsze jest z nim związana. W spółce cywilnej osoby, które ją tworzą razem umawiają się na to, że będą chciały wspólnie osiągnąć jakiś cel, dodatkowo chcą sobie to wzajemnie ułatwić poprzez wniesienie do spółki pewnego wkładu. Wyznaczony cel nie musi mieć charakteru zarobkowego, a więc jest pewną organizacją, ale nie do końca jest typową spółką.

Kolejne różnice pomiędzy obiema spółkami

Te różnice również warto znać, gdyż niejako są kluczowe. W przypadku spółki cywilnej nie mamy do czynienia z wyodrębnionym majątkiem, natomiast spółka jawna zakłada, że majątek podmiotu jest wspólną własnością wszystkich jej członków. Wspólna własność nie oznacza „udziału” w majątku, a dosłowne bycie jego współwłaścicielem. O konkretnych udziałach może być mowa dopiero w momencie, kiedy spółka ma zostać rozwiązana.

Ważna jest również kwestia ponoszenia odpowiedzialności za to, co dzieje się ze spółką. W przypadku obu tych spółek mamy do czynienia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy zgodnie odpowiadają za spółkę całym swym majątkiem. Trochę inaczej jednak rozwiązywane są te kwestie w przypadku spółki jawnej. Tutaj w pierwszej kolejności pociągana do odpowiedzialności jest sama spółka i cały jej majątek, a dopiero w drugim kroku wierzytelności są ściągane z majątków odrębnych wspólników.

Jak więc widać te dwie spółki w pierwszej kolejności różni cel, w jakim się je zakłada. Jeśli nie jest on typowo zarobkowy- lepszym rozwiązaniem jest spółka cywilna. W przypadku realizacji celów typowo zarobkowych, znacznie lepszym rozwiązaniem jest spółka jawna. Będzie ona korzystniejsza zarówno pod kątem wzajemnych relacji osób tworzących tę spółkę, jak i ich wzajemnej odpowiedzialności za podmiot, który stworzyli.