IV Forum Gospodarcze

W dniu 6 kwietnia 2011 roku wzięliśmy udział w konferencji w ramach IV Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, które zostało zorganizowane w Hotelu Sheraton w Poznaniu. Hasłem przewodnim IV Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej było "Inwestuj w to co najlepsze". Organizator IV FGAP, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprosił do panelu dyskusyjnego szereg osób, które mają istotny wpływ na rozwój Aglomeracji Poznańskiej w tym Prezydenta Mista Poznania Ryszarda Grobelnego oraz Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego. Szczególnie interesujący był panel poświęcony innowacyjnym inwestycjom, w którym udział wzięli między innymi Prof. dr hab. Bogdan Marciniec - Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Prof. dr hab. Jan Węglarz - Prezes Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.