executive coaching
Executive coaching / Coaching menedżerski - kiedy warto skorzystać ?
 • kiedy pojawia się trudny do rozwiązania problem, którego pomimo prób nie udało się rozwiązać,
 • przed podjęciem ważnych / strategicznych z punktu widzenia firmy / działu decyzji biznesowych,
 • w sytuacji gdy wewnątrz organizacji nie ma odpowiedniego partnera do rozmów (brak wspólników, jednoosobowy zarząd, brak sukcesorów, czasowa niedostępność wspólników lub osób zarządzających),
 • kiedy występują konflikty pomiędzy właścicielami lub osobami zarządzającymi,
 • w związku z potrzebą poszerzania swojej świadomości i wiedzy biznesowej.
Executive coaching / Coaching menedżerski - na czym to polega ?
 • executive coaching / coaching menedżerski jest bardzo dynamicznie rozwijającą się formą wsparcia adresowaną do właścicieli i firm i kadry zarządzającej wyższygo szczebla,
 • executive coaching / coaching menedżerski polega na przeprowadzeniu pojedynczych sesji coachingowych / spotkań indywidualnych lub cyklu sesji coachingowych / spotkań indywidualnych z właścicielem firmy / osobą zarządzającą firmą lub jej częścią funkcjonalną,
 • przebieg sesji coachingowych / spotkań indywidualnych jest dostosowany do potrzeb i preferencji indywidualnych danej osoby, a ich celem jest poszukiwanie przyczyn i możliwych rozwiązań problemów dotyczących firmy, działu, relacji z konkretnymi osobami w firmie, a także spraw osobistych, które mają wpływ na efektywność osób zarządzających,
 • w uzasadnionych przypadkach sesje coachingowe mogą być przeprowadzane w szerszym gronie np. przy udziale wszystkich wspólników lub całego zarządu.
Executive coaching / Coaching menedżerski - jakie cechy powinien mieć coach ?
 • ponadprzeciętna wiedza i doświadczenie biznesowe,
 • doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji połączona z umiejętnością wyciągania właściwych wniosków.