analizy finansowe

Analizy finansowe - kiedy warto o nim pomyśleć ?

 • gdy poszukiwane są skuteczne narzędzia controllingu finansowego,
 • chcemy poznać przyczyny spadku zysku lub możliwości jego wzrostu,
 • nie znany jest próg rentowności,
 • chcemy: dokonać oceny stanu finansów,
 • i/lub efektywności gospodarki finansowej,
 • i/lub oceny przedsięwzięć gospodarczych,
 • i/lub decyzji finansowych,

Analizy finansowe - jakie są główne rodzaje ?

 • ocena struktury majątkowo-kapitałowej i zdolności kredytowej /płatniczej przedsiębiorstwa,
 • analiza wskaźnikowa, w szczególności:
 • analiza struktury i dynamiki,
 • analiza rentowności (sprzedaży, majątku, kapitałów własnych),
 • analiza wydajności/efektywności,
 • analiza płynności (bieżącej, szybkiej),
 • analiza zadłużenia i obsługi długu, 
 • wycena opłacalności inwestycji (NPV, IRR),

Analizy finansowe - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji analizy finansowej w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • szkolenie warsztatowe - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji analizy finansowej połączone z pracą analizami podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie przestawienia szczegółów opracowania,
 • interim management - zawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem lub modyfikacją analizy finansowej oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających ze szczegółów analizy, więcej o projektach typu interim management,