audyty kredytowe

Audyt kredytowy - kiedy warto o nim pomyśleć ?

 • umowy kredytowe/leasingowe etc. zostały podpisane i od tego momentu nikt do nich nie zaglądał,
 • umowy nie zostały dostarczone w terminie umożliwiającym przeanalizowanie ich treści przed podpisaniem,
 • przed przystąpieniem do podpisania nowych lub odnowienia dotychczasowych umów kredytowych / leasingowych etc.,
 • nie ma w przedsiębiorstwie procedur i struktur odpowiedzialnych za monitoring kosztów finansowych,
 • ponoszone są wysokie koszty finansowe,

Audyt kredytowy - jakie są główne etapy ?

 • analiza zapisów umów kredytowych / leasingowych etc. pod kątem oceny przyjętych zabezpieczeń oraz warunków cenowych,
 • ocena warunków umów o prowadzenie rachunków bankowych,
 • przygotowanie raportu z aktualnych warunków umów zawartych z instytucjami finansowymi,
 • określenie produktów / usług finansowych potrzebnych Klientowi,
 • przedstawienie możliwości optymalizacyjnych czynnych transakcji finansowych,
 • dopasowanie produktów finansowych oraz źródeł finansowania do potrzeb i możliwości Klienta,
 • przeprowadzenie renegocjacji z instytucjami finansowymi w zakresie poprawy warunków cenowych zawartych umów,
 • pozyskanie finansowania na korzystniejszych warunkach cenowych i/lub lepiej dopasowanych do potrzeb,

Audyt kredytowy - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia audytu umów kredytowych oraz innych umó zawieranych z instytucjami finansowymi w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • szkolenie warsztatowe - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia audytu umów kredytowych oraz innych umów zawieranych z instytucjami finansowymi, połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie oceny zapisów wszelkich umów kredytowych oraz innych umów zawieranych z instytucjami finansowymi pod kątem oceny warunków finasnowych, dopasowania produktowego i przyjętych zabezpieczeń, odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta,,
 • interim management - zaawansowana forma współpracy związana z zarządzaniem finansami firmy oraz oceną zapisów wszelkich umów kredytowych i handlowych, uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętej strategii firmy, więcej o projektach typu interim management,