biznes plany

Biznes plan - kiedy warto o nim pomyśleć ?

 • czynione są starania o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz (od banków, inwestorów etc.),
 • przed ubieganiem się o dotacje ze środków Unii Europejskiej,
 • przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych (rozpoczęcie inwestycji, wejście na nowy rynek, wprowadzenie nowych produktów, zmiana form własności, zmiana profilu działalności),
 • przed założeniem nowej firmy,
 • podczas łączenia przedsiębiorstw,

Biznes plan - jakie są główne etapy ?

 • przedstawienie przez Klienta pomysłu na firmę, planowanych działań i oczekiwań,
 • skompletowanie niezbędnej dokumentacji,
 • ocena sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych,
 • uzupełnianie w miarę potrzeb informacji (kontakt telefoniczny, mailowy lub podczas spotkania),
 • przedstawienie projektu biznes planu do akceptacji,
 • wprowadzenie ewentualnych poprawek w trakcie opracowywania,
 • przekazanie kompletnego opracowania,

 Biznes plan - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji biznes planu w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • szkolenie warsztatowe - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji biznes plan połączone z pracą nad biznes planem podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie lub modyfikacja biznes planu firmy odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział wymagany jest na etapie przestawienia przez Klienta pomysłu na firmę, planowanych działań i oczekiwań,
 • interim management - zaawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem lub modyfikacją biznes planu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętych w nim założeń, więcej o projektach typu interim management,