budżetowanie

Przy tworzeniu budżetów działamy w ścisłej współpracy z Właścicielami i/lub Zarządami przedsiębiorstw, dzielimy się naszą wiedzą ekspercką, najlepszymi rozwiązaniami, metodami pracy oraz autorskim narzędziem do budżetowania (dedykowane oprogramowanie stworzone przez menadżerów dla menadżerów). Wykorzystując powyższe, pomagamy naszym Klientów zwiększać sprzedaż, a także redukować koszty, dzięki temu rosną ich zyski oraz wartość rynkowa. Budżetowanie przydatne jest w każdej fazie cyklu zarządzania: planowaniu, sterowaniu, kontroli, motywowaniu.

Budżetowanie - kiedy warto o nim pomyśleć i jakie są korzyści ?

 • zawsze, jeśli dotychczas nie korzystano z tego narzędzia,
 • szukamy skutecznego narzędzia controllingu finansowego,
 • poszukujemy przyczyn spadku zysku lub możliwości jego wzrostu,
 • chcemy ocenić efektywności przedsięwzięć gospodarczych i gospodarki finansowej,
 • zamierzamy wdrożyć lub usprawnić system motywacyjny - możliwość powiązania z osiąganiem celów budżetowych,
 • określanie przychodów i kosztów, na różnych poziomach i przez różne ośrodki przychodowo/kosztowe,
 • umożliwia ocenę, czy realizowane są wcześniejsze założenia,wyłapywać na wczesnym etapie odchylenia,
 • pozwala określić najwłaściwszy dla przedsiębiorstwa moment rozpoczęcia inwestycji,
 • jest źródłem czytelnych informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej,
 • zawiera pełen zakres raportów zarządczych, dedykowanych kadrze menadżerskie.

Budżetowanie – główne etapy ?

 • wyznaczenie założeń do budżetu przy współpracy z Właścicielami i/lub Zarządem,
 • opracowanie budżetu – wskazanie ośrodków przychodowo/kosztowych i koordynowanie prac nad tworzonymi przez nie budżetami cząstkowymi,
 • scalenie poszczególnych budżetów cząstkowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia decydentom,
 • uzgodnienie i zatwierdzenie budżetu na poziomie właścicielskim i/lub Zarządu,
 • kontrola realizacji budżetu i ocena dokonań w oparciu o raporty generowane przez autorskie oprogramowanie,
 • reakcja na wyniki kontroli, poprzez wprowadzanie ewentualnej korekty przyjętych działań.

Budżetowanie - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji budżetu w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • szkolenie warsztatowe - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji budżetu, połączone z pracą nad opracowaniem budżetu podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych prac nad budżetem odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie przestawienia szczegółów opracowania
 • interim management - zawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem lub modyfikacją budżetu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z raportów budżetowych, więcej o projektach typu interim management,