pozyskanie finansowania

Pozyskanie finansowania - kiedy warto pomyśleć o pomocy?

 • działalność finansowana jest wyłącznie ze środków własnych (w powszechnej opinii jest to najdroższe źródło kapitału),
 • planowane są nowe inwestycje lub zwiększenie obrotu,
 • brakuje środków na utrzymanie pozycji rynkowej,
 • oferta otrzymana od banku nie spełnia oczekiwań (zbyt mała kwota, droga oferta, inny niż oczekiwano produkt),
 • procedura ubiegania się o finansowanie trwa zbyt długo,
 • w przeszłości lub obecnie Bank odmówił finansowania, bądź zmienił warunki transakcji w trakcie jej obowiązywania,
 • „doradcy bankowi” wciąż wymagają dodatkowych dokumentów i odwlekają termin podjęcia decyzji,

Pozyskanie finansowania - co proponujemy?

 • audyt kredytowy, tj. przeprowadzenie analizy zapisów czynnych umów kredytowych/leasingowych (warunki cenowe, zabezpieczenia, etc.),
 • ocena warunków umów o prowadzenie rachunków bankowych,
 • przedstawienie możliwości optymalizacyjnych transakcji finansowych,
 • określenie produktów/usług finansowych potrzebnych Klientowi,
 • dopasowanie produktów finansowych oraz źródeł finansowania do potrzeb i możliwości Klienta,
 • przeprowadzenie renegocjacji z instytucjami finansowymi w zakresie poprawy warunków cenowych zawartych umów,
 • zorganizowanie finansowania na korzystniejszych warunkach cenowych i/lub lepiej produktowo dopasowanych do potrzeb,

Pozyskanie finansowania - jaka forma współpracy ?

 • projekt podstawowy - wyszukanie i przedstawienie ofert instytucji finansowych,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz, zaplanowanie zarządzania finansami oraz przygotowanie planu finansowania firmy, odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział wymagany jest na etapie podejmowania decyzji strategicznych i podpisywania umowy,
 • interim management - zaawansowana forma współpracy, związana z zarządzaniem finansami firmy oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętego planu finansowania firmy, więcej o projektach typu interim management,