interim management
Interim Management (zarządzanie czasowe) - kiedy warto zaagażować interim managera / menedżera czasowego ?
 • przygotowanie i przeprowadzenie restrukturyzacji firmy,
 • uruchomienie nowej działalności z punktu widzenia firmy (nowa branża, nowy rynek),
 • wprowadzenie gruntownych zmian w procesach biznesowych określonej części funkcjonalnej przedsiębiorstwa (sprzedaż, marketing, produkcja, IT, księgowość,  finanse, HR, itp.)
 • opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla nowego produktu/usługi,
 • przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych,
 • czasowa nieobecność lub niedyspozycyjność kluczowej osoby zarządzającej,
 • każde inne przedsięwzięcie o charakterze projektowym, które wymaga kompetencji, których nie ma w organizacji i których pozyskanie z uwagi na czasowe ograniczenia jest nieopłacalne lub bardzo mało prawdopodobne.
Interim Management (zarządzanie czasowe) - na czym to polega ?
 • interim management w Polsce jest stosunkowo mało znanym pojęciem, za granicą taka forma współpracy jest powszechnie znana i wykorzystywana  przez właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa),
 • zaangażowanie interim managera / menedżera czasowego dotyczy zawsze jasno zdefiniowaniego i konkretnego przedsięwzięcia, którego czas realizacji  w zależności od stopnia złożoności wynosi od 3 miesięcy do nawet 2 lat,
 • zadaniem interim managera / menedżera czasowego jest możliwie jak najszybsze i jak najlepsze przeprowadzenie zadań zdefiniowanych w projekcie, zadania te są realizowane przy udziale kadry zarządzającej i pracowników Zleceniodawcy,
 • interim manager / menedżer czasowy rzadko zatrudniany jest w oparciu o umowę o pracę, najczęściej podpisywana jest umowa o świadczenie usług, dzięki czemu Klient nie przejmuje na siebie obowiązków wynikających z kodeksu pracy,
 • najczęściej spotykane typy interim managerów / menedżerów czasowych - interim CEO (czasowe przejęcie zarządzania firmą), interim CFO (czasowe przejęcie zarządzania finansami), interim sales&marketing manager (czasowe przejęcie zarządzania działem sprzedaży i marketingu), interim IT manager (czasowe przejęcie zarządzania działem informatycznym), interim HR manager (czasowe przejęcie zarządzania zarządzania zasobami ludzkimi), interim manufacturing manager (czasowe przejęcie zarządzania produkcją),
Interim Management (zarządzanie czasowe) - jakie główne cechy powinien mieć interim manager / menedżer czasowy ?
 • ponadprzeciętna wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie (nie ma czasu na naukę),
 • doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywność,
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji połączona z umiejętnością wyciągania właściwych wniosków,
 • wiedza i doświadczenie w zarządzaniu zmianą (planowanie i wdrażanie zmian)
 • samodyscyplina i silna determinacja, orientacja na cel.