dane rejestrowe

Arena Consulting Group Sp. z o.o.

60-461 Poznań, ul.Owidiusza 28/8


NIP 7811855176, REGON 301522174,

KRS 0000362849 Sąd Rejonowy w Poznaniu,

Kapitał zakładowy 50.000 zł

Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Poznań,

Nr rachunku 94 1910 1048 2273 0353 2399 0001