balanced scorecard

Strategiczna Karta Wyników ( Balanced Scorecard ) - kiedy warto o niej myśleć ?

 • zawsze, także wtedy gdy wydaje się, że firma jest w bardzo dobrej kondycji rynkowej i finansowej,
 • na etapie opracowania strategii firmy lub modyfikacji strategii firmy,  
 • pozyskanie finansowania (materiał informacyjny dla instytucji finansowych, potencjalnych inwestorów, organów nadzorujących itp.),
 • konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu zarządzania firmą.

Strategiczna Karta Wyników ( Balanced Scorecard ) - jakie są główne etapy ?

 • opracowanie strategii firmy lub zapoznanie się z istniejącą strategią firmy,
 • przygotowanie mapy celów strategicznych - identyfikacja zależności przyczynowo skutkowych dla 4 perspektyw,
 • przygotowanie propozycji miar dla długoterminowych celów strategicznych oraz określenie kluczowych czynników sukcesu (zadań strategicznych),
 • określenie wartości wyjściowych, docelowych oraz ścieżki dochodzenia dla wytypowanych długoterminowych celów strategicznych,
 • określenie ścieżki dochodzenia dla celów krótkoterminowych (pierwszy okres wdrożenia Strategicznej Karty Wyników),
 • zdefiniowanie zadań strategicznych dla pierwszego okresu wdrożenia Strategicznej Karty Wyników. 

Strategiczna Karta Wyników ( Balanced Scorecard ) - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania Strategicznej Karty Wyników ( Balanced Scorecard ) w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • warsztat strategiczny - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania Strategicznej Karty Wyników ( Balanced Scorecard ) połączone z pracą nad Strategiczną Kartą Wyników ( Balanced Scorecard ) u Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu projektowego, patrz szkolenia zarządzanie strategiczne,
 • projekt doradczy - przygotowanie Strategicznej Karty Wyników ( Balanced Scorecard ) odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji strategicznych,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem Strategicznej Karty Wyników ( Balanced Scorecard ) oraz uczestniczeniem we wdrażaniu Strategicznej Karty Wyników ( Balanced Scorecard ), więcej o projektach typu interim management,

Strategiczna Karta Wyników ( Balanced Scorecard ) - zamienne określenia

 • Strategiczna Karta Wyników, 
 • Zrównoważona Karta Wyników,
 • Zbilansowana Karta Wyników,
 • ang. Balanced Scorecard