restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy - kiedy warto o niej myśleć ?

 • brak dynamiki sprzedaży lub ujemna dynamika sprzedaży,
 • niska lub ujemna rentowność,
 • problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań,
 • wysoka rotacja pracowników oraz częste zmiany wśród kadry zarządzającej,
 • zawsze, najlepiej wtedy, kiedy wydaje się, że firma jest w bardzo dobrej sytuacji rynkowej i finansowej.

Restrukturyzacja firmy - jakie są główne etapy ?

 • identyfikacja i klasyfikacja przyczyn problemów - wykorzystanie elementów analizy strategicznej,
 • określenie zakresu działań, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej (perspektywa krótkoterminowa),
 • opracowanie krótkoterminowych celów dla bieżącego monitorowania postępów we wdrażaniu planu restrukturyzacji,
 • przygotowanie planu komunikacji zmian pracownikom (zarządzanie zmianą),
 • realizacja przyjętych celów i zadań krótkoterminowych,
 • przeprowadzenie pełnej analizy strategicznej,
 • określenie alternatywnych kierunków rozwoju i wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy,
 • przygotowanie opisu strategii, w tym strategii funkcjonalnych,
 • opracowanie długoterminowych celów i zadań strategicznych,
 • wdrożenie strategii - przygotowanie firmy do wdrożenia długoterminowej strategii rozwoju.

Restrukturyzacja firmy - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia restrukturyzacji firmy w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • warsztat strategiczny - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do zaplanowania restrukturyzacji firmy połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu restrukturyzacyjnego,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie planu restrukturyzacji firmy odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji strategicznych,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem planu restrukturyzacji firmy oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętego planu restrukturyzacji firmy, więcej o projektach typu interim management,