strategia firmy

Strategia firmy ( plan strategiczny ) - kiedy warto o niej myśleć ?

 • zawsze, także wtedy gdy wydaje się, że firma jest w bardzo dobrej kondycji,
 • zmniejszająca się dynamika przychodów (poniżej 10% r/r),
 • przed wejściem na nowe rynki działania (nowa branża, nowy rynek pod względem geograficznym),  
 • pozyskanie finansowania (materiał informacyjny dla instytucji finansowych, potencjalnych inwestorów, organów nadzorujących, itp.),
 • przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, które będą miały istotny wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa,
 • konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu zarządzania firmą (dynamiczny rozwój, sukcesja, zmiana formy prawnej, itp.),

Strategia firmy ( plan strategiczny ) - jakie są główne etapy ?

 • analiza strategiczna - przeprowadzenie analizy strategicznej i identyfikacja alternatywnych kierunków rozwoju firmy,
 • wybór strategii - weryfikacja alternatyw i wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy,
 • zapis strategii - przygotowanie opisu strategii firmy uwzględniającego strategie funkcjonalne (marketing, produkcja, R&D, HR, IT, finanse, księgowość),
 • przygotowanie długoterminowych i krótkoterminowych celów i zadań strategicznych, np. przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników (ang. Balanced Scorecard).
 • wdrożenie strategii - przygotowanie firmy do wdrożenia nowej lub zmodyfikowanej strategii rozwoju.

Strategia firmy ( plan strategiczny ) - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii firmy w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta, patrz szkolenia zarządzanie strategiczne,
 • warsztat strategiczny - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii firmy połączone z pracą nad strategią Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu strategicznego,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii firmy lub modyfikacja strategii firmy odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji strategicznych,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem  strategii firmy lub modyfikacją strategii firmy oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętej strategii firmy, więcej o projektach typu interim management.