strategia marketingowa

Strategia marketingowa - kiedy warto o niej myśleć ?

 • wyższa dynamika wydatków marketingowych w stosunku do dynamiki sprzedaży,
 • przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów/usług,
 • przed uruchomieniem nowych form sprzedaży produktów/usług ( kanałów sprzedaży),
 • przed wejściem na nowe rynki pod względem geograficznym,
 • w sytuacji wystąpienia realnego ryzyka pojawienia się nowego konkurenta, substytutu produktu/usługi na rynku działania przedsiębiorstwa.

Strategia marketingowa - jakie są główne etapy ?

 • przeprowadzenie/zgromadzenie wyników badań marketingowych i ich analiza (Klienci, konkurencja, itp.)
 • segmentacja Klientów i wybór grupy docelowej Klientów (charakterystyka, potrzeby),
 • określenie przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do oferowanych produktów/usług,
 • opracowanie założeń związanych z pozycjonowaniem marki i zarządzaniem marką,
 • określenie produktów /usług strategicznych,
 • określenie strategicznych kanałów dystrybucji,
 • określenie strategii cenowej,
 • określenie strategicznych kanałów dotarcia z informacją o firmie i jej produktach/usługach do Klientów (plan marketingowy i struktura budżetu marketingowego)
 • wdrożenie strategii marketingowej - przygotowanie firmy do wdrożenia strategii marketingowej.

Strategia marketingowa - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii marketingowej w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta, patrz szkolenia zarządzanie strategiczne,
 • warsztat strategiczny - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii marketingowej połączone z pracą nad strategią Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu projektowego,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii firmy lub modyfikacja strategii firmy odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji strategicznych,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem  strategii marketingowej lub modyfikacją strategii marketingowej oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętej strategii marketingowej, więcej o projektach typu interim management.