szkolenia biznesowe
zarządzanie strategiczne

Szkolenia biznesowe w sekcji zarządzanie strategiczne: przygotowanie strategii firmy (przygotowanie planu strategicznego), opracowanie strategii marketingowej, strategiczna karta wyników, ang. Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników, Kompleksowa Karta Wyników).

zarządzanie finansami

Szkolenia biznesowe w sekcji zarządzanie finansami: analiza finansowa (przeprowadzanie analiz finansowych), zarządzanie płynnością firmy (przygotowanie i monitorowanie realizacji planów cash flow), budżetowanie w przedsiębiorstwach, tworzenie biznes planów, ocena finansowa projektów inwestycyjnych.

wsparcie zarządzania

Szkolenia biznesowe w sekcji wsparcie zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami (optymalizacja działania i kosztów firmy), zarządzanie projektami.