zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami - kiedy warto o tym myśleć ?

 • zawsze bez względu na sytuację w firmie,
 • niska rentowność sprzedaży,
 • zbyt długi czas realizacji dostaw (dłuższy niż u konkurencji),
 • rosnąca liczba reklamacji,
 • problemy związane z przepływem informacji w firmie,
 • nieusystematyzowana organizacja pracy,
 • przed wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej.

Zarządzanie procesami - w czym możemy pomóc ?

 • analiza i mapowanie procesów biznesowych,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • przygotowanie i wdrażania systemów pomiaru procesów biznesowych (jakość, czas),
 • optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • tworzenie i wdrażanie procedur,
 • optymalizacja struktur organizacyjnych.

Zarządzanie procesami - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • warsztat - przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,