zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami - kiedy warto o tym myśleć ?
 • zawsze bez względu na sytuację w firmie,
 • przed realizacją kluczowych / strategicznych przedsięwzięć z punktu widzenia firmy,
 • zbyt długi czas realizacji projektów inwestycyjnych (np. budowa lub rozbudowa zakładów produkcyjnych, itp.),
 • opóźnienia we wprowadzaniu nowych produktów na rynek,
 • przeciągające się wdrożenie zmian o charakterze modernizacyjnym (np. wdrożenie systemów informatycznych),
 • nieosiąganie zakładanych celów projektów lub brak możliwości oceny stopnia ich realizacji,
 • przekraczanie wartości zakładanych budżetów projektów,
 • problemy związane z przepływem informacji pomiędzy uczestnikami projektów,
 • opóźnienia w dostarczaniu produktów (produkcja jednostkowa) lub usług do Klienta,
Zarządzanie projektami - w czym możemy pomóc ?
 • analiza opracowanych projektów przed przystąpieniem do ich realizacji,
 • przygotowanie projektów (definiowanie celów projektu, dobór i system zarządzania zespołem projektowym, określanie zadań w projekcie, analiza ryzyka projektowego, przygotowanie harmonogramu projektu, wyznaczenie ścieżki krytycznej, opracowanie systemu monitorowania realizacji projektu),
 • prowadzenie projektów (monitorowanie realizacji projektu, raportowanie i zarządzanie zespołem projektowym),
 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami w firmie,
 • analiza i ocena efektów zrealizowanych projektów,
 • pomoc w doborze narzędzi niezbędnych do zarządzania projektami.
Zarządzanie projektami - jaka forma współpracy ?
 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • warsztat - przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,