zasoby ludzkie

Zarządzanie zasobami ludzkimi - kiedy warto o tym myśleć ?

 • zawsze bez względu na sytuację w firmie,
 • wysoka rotacja wśród pracowników,
 • wysoka absencja chorobowa,
 • dynamiczny wzrost liczby pracowników,
 • przed wprowadzaniem zmian w strategii firmy, systemie zarządzania firmą, procesach biznesowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - w czym możemy pomóc ?

 • identyfikacja problemów w obszarze Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i analiza przyczyn ich występowania,
 • przygotowanie i przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników,
 • opracowanie systemów wynagrodzeń (w tym systemy premiowania),
 • projektowanie struktur organizacyjnych,
 • przygotowanie opisów stanowisk,
 • opracowanie systemów pomiaru kompetencji pracowników,
 • projektowanie systemów rozwoju kompetencji pracowników,
 • tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracowników,
 • przygotowanie systemów ocen pracowniczych,
 • opracowanie założeń do procesu rekrutacji pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - jaka forma współpracy ?

 • executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching
 • szkolenie - przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,
 • warsztat - przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,
 • projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,