Umowa na odległość- co powinniśmy wiedzieć na jej temat?

Umowa zawierana na odległość jest szczególnym typem umowy, z którą najczęściej możemy mieć do czynienia w przypadku sprzedaży internetowej. Oznacza to, że takie zawieranie umów i związane z nim przepisy powinny w szczególności zainteresować osoby, które planują otworzyć własny sklep internetowy. Co warto wiedzieć o tym szczególnym rodzaju zobowiązania dla obu stron- sprzedawcy oraz konsumenta?

zawieranie umów

Terminy związane z możliwością odstąpienia od zawartej umowy

Prawo daje konsumentowi możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni, z tym, że dokładny czas trwania tego okresu może rozpoczynać się w różny sposób, co określa ustawa- czasem od momentu dokonania zakupu, czasem od momentu wejścia w posiadanie określonego przedmiotu. Aby dokonać takiego odstąpienia od umowy, konsument musi dostarczyć przedsiębiorcy określony dokument. Jest to stosowne oświadczenie, którego wzór można znaleźć w sieci. Pamiętajmy o tym, że najlepiej takie oświadczenie wysłać także listem poleconym w formie pisemnej z koniecznością potwierdzenia odbioru listu przez adresata. Z możliwości wysłania takiego dokumentu za pomocą poczty elektronicznej można skorzystać wtedy, kiedy przedsiębiorca da taką możliwość swoim klientom.

W momencie, kiedy konsument zdecyduje się złożyć takie oświadczenie- umowa, która została zawarta na odległość jest uznawana za nieważną. Istnieje jednak konieczność zwrotu towaru przez kupującego oraz zwrotu środków pieniężnych ze strony sprzedawcy. Nazywane jest to wzajemnym obowiązkiem rozliczenia się po unieważnieniu umowy. Jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorcy? Musi on w terminie 14 dni zwrócić środki pieniężne za produkt wraz z kosztami dostarczenia rzeczy, jedyną sytuacją, kiedy termin ten może się wydłużyć jest zwłoka związana z oczekiwaniem na zwrot kupionej rzeczy. Środki pieniężne powinny zostać przekazane konsumentowi w taki sam sposób, w jaki ten dokonał płatności, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu środków. Z punktu widzenia konsumenta- po wysłaniu oświadczenia musi on nadać paczkę zwrotną zawierającą zakupione produkty. Konsumenta również w tym przypadku obowiązuje termin 14 dni na zwrot.

Zwrot kosztów za dostawę?

Z pewnością warto zwrócić uwagę na ten aspekt dokonywania odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przedsiębiorca jest zobowiązany pokryć koszt zwrotu, jednak zobowiązanie to dotyczy najtańszej z oferowanych przez niego opcji sposobu dostawy. Jeśli więc konsument zdecyduje się na inny, droższy sposób wysyłki- sam z własnej kieszeni będzie musiał pokryć wynikające z tego tytułu koszty. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie uznaje się dostarczenia osobistego towaru przez konsumenta, gdyż w świetle ustawy nie jest to sposób dostarczenia rzeczy. Warto też wiedzieć o tym, że konsument ma odpowiedzialność za zmniejszenie wartości danego produktu, jeśli taka wynikła wskutek jej użytkowania przez ten okres, kiedy był on w jej posiadaniu. Ten zapis z kolei zabezpiecza prawa przedsiębiorcy.